Fent clic, accepto que FC ENERGÍA em faci una trucada per rebre una oferta comercial. Per a més informació o exercici dels meus consulteu la política de privacitat.

Energies renovables: avantatges i desavantatges.

Ventajas e inconvenientes de las energías renovables

Les energies verdes o energies renovables fa anys que formen part de la realitat del nostre sistema elèctric, però cada vegada més, també de les nostres vides i de les nostres preferències de consum sostenible i responsable.

Ara bé, quins són els principals avantatges i desavantatges de l’energia renovable? Això és el que a continuació analitzarem en profunditat per poder entendre el paper de les energies verdes al nostre present i en el nostre futur de transició ecològica programada a l’Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible i els seus 17 objectius fonamentals.

Però abans que res, responguem en primer lloc, les qüestions més essencials de totes: què és l’energia renovable i quines són les principals energies renovables a Espanya?

Energies renovables a Espanya: tipus i característiques principals.

Per energies renovables s’entenen totes aquelles que provenen d’una font natural, la qual, la seva producció, és gairebé inesgotable. Es distingeixen, principalment, per la mena d’energia que s’obté a través d’elles: energia elèctrica, tèrmica i/o biocarburants.

En aquest sentit, en el nostre país, el principal avantatge de les energies renovables, és que són fàcils de produir gràcies a les bones condicions climatològiques que ens acompanyen gairebé tot l’any a la majoria de la nostra geografia. D’aquesta manera, les energies renovables suposen ja fins al 13,9% de l’energia primària emprada, segons dades de l’Associació d’Empreses d’Energia Renovable.

Dit això, i per ordre d’importància, les energies renovables més esteses a Espanya, són les següents:

  1. Energia eòlica, amb fins al 19,2% de la producció d’energia per mitjans renovables.
  2. Energia Hidroelèctrica, amb fins al 14,1% d’aquest total.
  3. Solar fotovoltaica, amb el 3% i solar termoelèctrica, amb el 2%.
  4. Biomassa, biogàs, RSU renovable i altres renovables, l’1,4%.

I si parlem en termes de generació d’electricitat a partir d’energies renovables, de nou observem que les posicions no varien, tot i que sí que ho fan els percentatges:

  • Energia eòlica, 66,8%.
  • Solar fotovoltaica, 11,2%.
  • Minihidràulica, 8,2%.
  • Solar termoelèctrica, 7,1%.
  • Biomassa, 6,7%.

I ara si, quins són els principals avantatges i desavantatges de l’energia renovable?

Quins són els principals avantatges de l’energia renovable?

Per descomptat que els avantatges de les energies renovables guanyen, per golejada, als desavantatges de l’energia renovable; així i tot, són molts els inconvenients en energies renovables que se’ns presenten avui dia com a reptes a superar de cara al futur més proper. Però, de moment, analitzem la part més positiva i la de més importància, és a dir, els avantatges de l’energia renovable:

1. Són imprescindibles en la lluita contra el canvi climàtic.

Si ens fixem només en les dades, 2019 va ser el segon any més càlid de la història del nostre planeta des que existeixen registres -i ull!, perquè el primer va ser el 2016- i si continuem així, l’objectiu de l’última COP26 de limitar a 1,5ºC l’augment de la temperatura global del planeta a finals de segle, s’aconseguirà en només 10 anys. Per tant, un dels principals avantatges de les energies renovables és precisament aquest: combatre el canvi climàtic i reduir els seus efectes més devastadors.

2. Les energies verdes portaran una nova revolució industrial i econòmica a mitjà i llarg termini.

El seu potencial econòmic a tot el món, serà un altre dels grans avantatges de les energies renovables. Fruit de la implementació i el desenvolupament de les seves tecnologies, les dades de generació tant d’ocupació com de riquesa en la societat i de creixement verd, seran cada vegada més positius.

3. Són fonts d’energia inesgotables.

Al contrari que els combustibles fòssils i les energies tradicionals i finites, les energies verdes i netes compten amb reserves inesgotables per al nostre sistema energètic i sobretot, per transformar-lo en un sistema de generació i consum sostenible i ecològic.

4. Les energies renovables ens fan més independents energèticament.

D’aquesta manera, a mesura que les energies verdes guanyen la partida a les tradicionals, la necessitat d’importar combustibles fòssils es redueix, i amb això, augmenta tant la seguretat energètica dels països com el seu enriquiment a través de la producció. I tot això sense contar que a escala del petit consumidor, l’autoconsum, cada vegada més estès a les nostres llars, ens fa encara més independents energèticament.

5. Cada vegada són més competitives i menys costoses d’implementar.

I com a punta de llança d’aquesta realitat, ens trobem amb dues de les energies amb major presència i desenvolupament en el nostre país: l’eòlica i la solar fotovoltaica.

Quins són els principals inconvenients de les energies renovables?

1. El seu emmagatzematge no és tan senzill.

Sens dubte, aquest és un dels principals inconvenients de les energies renovables. Tant és així que en el cas de l’energia solar, per exemple, s’estima que només el 20% de l’energia solar produïda, resulta totalment aprofitable.

2. Gran part de la seva generació, està subjecta als capricis de la climatologia.

Potser és un dels desavantatges més grans de les energies renovables, que és molt dependent i està supeditada, en moltes ocasions, a la concurrència o no dels principals fenòmens atmosfèrics. En aquest sentit, el principal problema és que és molt complicat tenir una estimació real de la producció energètica mitjançant energies netes.

3. Suposen un gran impacte visual i una gran ocupació de terreny.

A mesura que vulguem incrementar l’obtenció d’energia i cobrir una major demanda, l’impacte mediambiental en termes de contaminació visual i d’ocupació de terreny, s’elevarà exponencialment causant efectes negatius en la geografia del lloc en qüestió.

Però, així i tot, no hi ha dubte que els desavantatges de les energies renovables són cada vegada menors i que la bona direcció, està en un futur alimentat per energies sostenibles, ecològiques i netes.

I tu, vols unir-te a aquest repte energètic consumint únicament llum 100% renovable i, a més, a preu de cost? Endavant, perquè guanyaràs tu, i guanyarà el planeta!

💚

Notícies relacionades

Et truquem

Deixa’ns el teu número i et truquem en menys de 24h

Genial! El teu telèfon s'ha enviat correctament. En breu rebràs la nostra trucada.