Fent clic, accepto que FC ENERGÍA em faci una trucada per rebre una oferta comercial. Per a més informació o exercici dels meus consulteu la política de privacitat.

Ajuda i contacte

T’oferim algunes respostes a preguntes que puguis tenir sobre les principals gestions com a client. I si ho prefereixes, també ens pots trucar a aquests telèfons que trobaràs a continuació.

Lectures

Haig de facilitar les meves lectures d’electricitat?

No, la majoria de comptadors són intel·ligents i les lectures es fan remotament. No necessites afegir cap dada addicional perquè tota la gestió és telemàtica.

La presa de dades a distància per part de la distribuïdora garanteix que, per norma general, les lectures siguin sempre reals i mensuals.

Haig de facilitar les meves lectures de gas?

Per ara no existeixen comptadors intel·ligents de gas, i per aquest motiu aquest procés encara s’ha de fer de forma manual. Serà el corresponent tècnic enviat per la distribuïdora qui prengui la lectura del comptador. També existeix la possibilitat d’enviar-los una fotografia. Si t’estimes més fer-ho així, pots trucar-nos i t’ajudarem a fer-ho.

Factures

On puc veure les meves factures?

Pots veure i descarregar les teves factures des de la teva zona client. Les tindràs sempre disponibles per a la teva revisió, i també te les enviarem per correu electrònic.

Quin és el meu cicle de facturació?

El cicle de facturació sempre dependrà del moment d’inici del contracte. Des d’aquest moment rebràs factures mensuals per al teu contracte d’electricitat, i bimensuals per al teu contracte de gas.

Per norma general, rebràs el càrrec els darrers dies de cada mes, i rebràs la factura uns dies abans del càrrec de manera que la puguis revisar.

Dades del contracte

Canvi de tarifa i/o potència

Depenent dels teus hàbits de consum, pots modificar la teva tarifa a una modalitat amb discriminació horària. Pots realitzar aquest canvi des de la teva zona client quan vulguis.

Tant si necessites més com si en necessites menys de potència al teu domicili, també pots demanar aquest canvi des de la teva zona client quan ho desitgis.

En els dos casos, saps que pots trucar-nos per demanar ajuda.

Canvi de titular i dades del banc

Per modificar tant les dades de la titularitat com les dades del banc on es fa la teva domiciliació només cal que entris a la zona client i completis el corresponent formulari, on podràs fer aquests canvis de manera àgil i ràpida.

Informació de Contacte

Com podem ajudar-te?

Preguntes i respostes

Tots tenim mil dubtes quan parlem d’energia. Consulta les respostes a les preguntes freqüents que rebem. Quedem a la teva disposició pel que necessitis.

HI HA PERMANÈNCIA?

No creiem en permanències ni en penalitzacions! Pots canviar de companyia quan vulguis, per això tractem d’oferir-te el millor servei perquè et quedis amb nosaltres.

HE DE CANVIAR LA MEVA INSTAL·LACIÓ?

Per suposat que no! A FC Energía tractem de facilitar-te les coses, el que significa que no es requereix cap instal·lació i el teu servei d’electricitat es mantindrà actiu durant el procés de canvi. Així de senzill!

EM QUEDARÉ SENSE LLUM DURANT EL CANVI?

No, no notaràs cap canvi. Realitzarem els tràmits amb el teu proveïdor d’energia actual i et contactarem quan se t’hagi donat d’alta com FC Energía.

QUÈ ÉS L'ENERGIA A PREU DE COST?

T’oferim llum i gas a preu de cost, és a dir, al mateix preu al que la comprem, sense cap cost ocult. El que significa que no obtenim benefici pel volum de l’energia que consumeixes.

La quota de gestió mensual ens permet oferir-te l’atenció i el servei que mereixes. Gairebé totes les companyies carreguen aquest marge a les teves factures de forma oculta. Nosaltres som diferents! Te’l mostrem desglossa’t per a que el coneguis en tot moment.

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO PER A DONAR-ME D'ALTA?

Per a donar-te d’alta només necessitem les teves dades de contacte, l’IBAN del compte bancari on desitges que es domiciliïn les teves factures i el número CUPS del teu comptador.

El número CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament) és el número identificador del teu comptador de llum o gas. Aquest número apareix a totes les teves factures, normalment a la secció “Detalls del teu contracte”. És una combinació de 20 dígits i lletres que comença per ES. Exemple: ES0031405975439005QM

QUÈ ÉS EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM? COM M’HI PUC BENEFICIAR?

NEXUS ENERGÍA, empresa en la que es troba integrada FC ENERGÍA com a “partner” energètic, està adherida al Sistema Arbitral de Consum (SAC). És un servei públic i gratuït per a la resolució de conflictes entre consumidors i empreses, de forma voluntària i sense haver d’acudir a la justícia ordinària. L’adhesió de NEXUS ENERGÍA al sistema arbitral es fa a través de la Junta Nacional de Consum.

 

 1. Preguntes abans d’acudir al Sistema Arbitral.

 

Per a poder acudir a l’arbitratge, el consumidor s’ha d’assegurar que la seva reclamació té cabuda dins els següents supòsits: (I) Aquells que tinguin a veure amb contractació, facturació, cobrament i/o l’atenció rebuda per part de la comercialitzadora; (II) Que la reclamació hagi estat presentada prèviament a qualsevol dels canals d’atenció al client de NEXÚS ENERGÍA, i no s’hagi tingut cap resposta en el termini d’un mes (1) o que, tot i havent-la rebut, no s’estigui conforme amb la mateixa.

 

 1. El Funcionament del Sistema Arbitral.

 

Un cop el consumidor hagi comprovat que la seva reclamació compleix els requisits descrits al paràgraf anterior, podrà presentar una sol.licitud a la Junta Arbitral Nacional de Consum a través d’una associació de consumidors. A continuació, facilitem l’enllaç a la Junta Arbitral Nacional de Consum

https://www.mscbs.gob.es/consumo/resolucionConflictos/sistemaArbitral/organos/juntasArbitrales/nacional.htm

 

 

El procediment arbitral, inclou una fase de mediació prèvia per intentar que les reclamacions es resolguin mitjançant un acord amistós sense necessitat d’intervenció dels àrbitres que actuen en aquest sistema arbitral, els quals, prenen una decisió que és vinculant per totes dues parts. Si en aquesta fase de mediació prèvia s’arriba a un acord, es recollirà a un laude conciliatori.

 

En cas que la mediació prèvia explicada al paràgraf anterior finalitzés sense acord entre l’empresari i el consumidor, el consumidor pot optar per iniciar un procediment arbitral en el que ambdues parts han de presentar tota la documentació, respostes, al·legacions i proves disponibles. En general, l’arbitratge es realitza telemàticament i no de forma presencial. El procediment finalitza amb un laude arbitral, que posa solució a la reclamació i que és d’obligat compliment, ja que té la mateixa validesa que una sentència judicial.

 

Tanmateix, s’ha de tenir present que hi ha una sèrie de reclamacions que no podran estar subjectes a un procediment arbitral:

 

 • Les reclamacions que depenguin de la companyia distribuïdora, com la lectura de comptadors, extensió de la xarxa, concessions d’accessos, inspecció, qualitat del subministrament (incloent la seva continuïtat o interrupció) i possibles danys causats per incidències a la xarxa elèctrica.

 

 • Aquelles qüestions derivades del frau a la xarxa (inclou equips a mida), tals com intervencions manuals, electròniques o de qualsevol tipus que es duguin a terme amb la finalitat de pertorbar el correcte funcionament del subministrament.

 

 • Els assumptes relacionats amb l’aplicació de les normatives estatals i autonòmiques sobre la pobresa energètica.

 

 • Les qüestions sobre les que ja existeixi una resolució judicial ferma i definitiva.

 

 • Les qüestions en les que, segons la legislació vigent, hagi d’intervenir el Ministeri Fiscal.

 

Per altra banda, s’informa que de conformitat amb el previst al Dret Europeu, existeix una plataforma de revisió de litigis en línia de la pròpia Comissió Europea, accessible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

NOVA FACTURA DE LA LLUM 2.0TD

QUINES SON LES PRINCIPALS RAONS PER A LES QUE ES REALITZA EL CANVI ALS PEATGES?

Des de l’1 de juny, tens una nova factura de la llum a causa dels nous peatges i càrrecs aprovats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) a la circular 3/2020. Aquest, és un canvi normatiu que afecta a tots els consumidors i a totes les comercialitzadores per igual.  

 

L’objectiu del canvi normatiu és promoure l’ús més eficient de l’energia i així, entre tots, avançar cap a la transició energètica. Aquest canvi normatiu beneficiarà als consumidors més responsables, ja que el preu final, dependrà en gran manera de l’hora del dia en què consumeixis l’energia. 

 

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS CANVIS NORMATIUS?

La nova normativa afectarà quatre aspectes principals: hi haurà una nova tarifa, una nova distribució de períodes horaris pel que fa a potència i a energia, podràs canviar les potències contractades i s’aplicarà una nova metodologia de facturació de la potència. 

A QUI AFECTA AQUESTS CANVIS DE REGULACIÓ?

Aquests canvis t’afecten a tu i a tots els clients, independentment de la comercialitzadora que tinguis contractada. És un canvi al sector. Els costos de peatge i càrrecs que s’aplicaran, són els mateixos per a totes les comercialitzadores. 

PER QUÈ ARA EN LLOC DE TENIR UN SOL CONCEPTE DE PEATGE EN TINC 2: PEATGES I CÀRRECS?

Els conceptes de peatges i càrrecs, són despeses regulades que ja estaven incloses a la teva factura, però amb un únic concepte de peatge. Des de l’1 de juny, trobaràs peatges i càrrecs detallats per separat a la teva factura per poder oferir una major transparència del cost de mercat. 

 

Per una banda, els peatges representen despeses associades a la distribució i el transport de l’energia, i els càrrecs són els costos associats a la política energètica, com el finançament de les renovables, per exemple. 

 

Els peatges i càrrecs s’apliquen sobre la potència (component fixa) i sobre l’energia (component variable). És a dir, tenim peatges d’energia i de potència i càrrecs d’energia i potència. 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE DETERMINAR I REGULAR ELS PEATGES I ELS CÀRRECS?

El responsable d’assignar les despeses associades als peatges, és la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència (CNMC) i el que assigna les despeses associades als càrrecs, és el Ministeri de transició ecològica. 

 

FC Energía és el responsable de facturar aquestes despeses. Un cop els hagi cobrat tots en farà la liquidació corresponent, a través de cada distribuïdora que anirà emetent les seves factures de peatges i càrrecs. 

AMB AQUEST CANVI PAGARÉ MÉS PEL MEU CONSUM?

Això dependrà de diferents factors. Pot ser que pel fet que hagin canviat els costos regulats generi un canvi en els imports de les teves factures, que tant pot ser a l’alça com a la baixa. Això depèn de la potència contractada i de les hores del dia en què es realitza més consum. 

 

De totes maneres, això representa una oportunitat de fer una millor gestió de la teva energia. És a dir, si ets capaç de consumir l’energia a les hores en què és més barata, la teva factura pot reduir-se.  

QUINA ÉS LA NOVA TARIFA QUE EM CORRESPON?

Si abans de l’1 de juny tenies una tarifa 2.0A, 2.0DHA o 2.0DHS o bé una 2.1A, 2.1DHA o 2.0DHS (potència contractada de menys de 15kw en baixa tensió) ara et correspon una tarifa 2.0TD ja que tens menys de 15kw contractats. 

PER QUÈ TINC DUES POTÈNCIES I 3 PERÍODES D’ENERGIA (A TARIFES 2.0TD)?

Fins ara tenies una sola potència contractada i 1, 2 o 3 períodes d’energia (en funció de la discriminació horària de la teva tarifa, per exemple, 2 períodes si tenies una tarifa 2.0DH). Amb aquest canvi de regulació, desapareix la discriminació i s’apliquen els mateixos períodes de potència i energia per a la nova tarifa 2.0TD. 

 

Per a aquestes tarifes correspon tenir 2 potències, una a P1 (punta) i una altra a P2 (vall). En funció de l’hora del dia, s’anirà assignant una o una altra. (independentment de Península, Illes Balears, Canàries, Ceuta o Melilla). Tots els caps de setmana i totes les festivitats nacionals tindran una potència P2 a cada hora. Per exemple, a qualsevol hora d’un dissabte la teva potència sempre serà P2. 

 

Per a aquesta tarifa ara tens períodes / preus d’energia P1, P2 o P3 en funció del període horari que correspongui. 

P1 (PUNTA) Els dies de dilluns a divendres i laborable (hivern i estiu) de 8h a 24h 

P2 (VALL) Els dies de dilluns a divendres i laborables de 24h a 8h. Dissabtes, diumenges i festius d’hivern sense discriminació horària. 

 

Per a aquesta tarifa tens 3 períodes/preus d’energia: P1, P2 o P3 en funció de l’horari que correspongui. Si el teu subministrament és a la Península, Balears o Canàries la distribució horària es la següent.

SI ABANS TENIA UNA POTÈNCIA I ARA EN TINC 2, COM M’HAN APLICAT CADASCUNA DE LES POTÈNCIES?

La distribuïdora les ha aplicat segons els criteris que s’han definit pel Reial Decret 3/2020. Això vol dir que se t’aplica la mateixa potència a P1 i a P2 que la que tenies contractada abans de l’1 de juny. Nexus Energía només ha fet el trasllat d’aquest canvi a la teva factura sense cap modificació de cost per part nostre. 

 

A l’hora de contractar potència, hauràs de tenir en compte l’ús que en vagis a fer durant les hores de cada període, en cas d’excedir la potència contractada, se’t tallarà la llum per actuació de l’interruptor del control de potència. (ICP) 

 

QUINS SÓN ELS PERÍODES ON PAGARÉ MÉS BARATA L’ENERGIA?

Si tens una tarifa 2.0TD, l’energia més barata és la que correspon al període P3 (vall). Aquest període s’assigna a les hores nocturnes des de les 00h fins les 8h, durant dies laborables i les 24h dels dies festius i cap de setmana. 

 

Per tant, per ser més eficient, pots programar els electrodomèstics perquè funcionin entre la mitjanit i les 8h o durant els caps de setmana i dies festius. 

SI TINC UNA TARIFA 2.0TD, HAIG DE TENIR LES DUES POTÈNCIES AMB EL MATEIX VALOR?

Si ara tens una tarifa 2.0TD no has de tenir les dues potències iguals. Pots contractar qualsevol valor sempre que estiguin per sota dels 15kw (o igual a 15) 

PUC FER MODIFICACIONS DE POTÈNCIA UN COP ME LES HAGIN CANVIAT PER DEFECTE?

Des de l’1 de juny pots realitzar dues modificacions de potència als següents 12 mesos (independentment de quan s’hagi fet l’últim canvi de potència. A cada canvi es podrà modificar P1, P2 o totes dues). Aquests dos canvis et permetran adaptar les potències de cada període segons les teves necessitats. 

 

Aquests canvis els realitzarà la distribuïdora sense cap cost associat, sempre que no augmenti la potència que ja tenies contractada abans del canvi. Per exemple, si tinc una potència contractada actual de 5kw, passaré a tenir P1=5kw i P2=5kw. Podré pujar i/o baixar aquestes dues potències SENSE COST sempre que al final no superi els 5kw. 

COM EM FACTURARAN LA POTÈNCIA CONTRACTADA IGUAL O INFERIOR A 15KW?

La potència a facturar serà la potència contractada pel preu regulat del peatge més el preu regulat del càrrec (cada mes es facturarà la part proporcional) 

 

Si el teu comptador té un maxímetre, la potència es facturarà en 2 conceptes: potència contractada i excessos de potència. 

 

 • Potència contractada: es facturarà la potència contractada que tinguis per cada període, per l’import regulat del peatge i càrrec de cadascun dels períodes corresponents. Cada mes es facturarà el valor proporcional. 
 • Excessos de potència: A aquest cas, es determina a cada interval de temps (normalment un mes) quin ha estat el valor de maxímetre registrat a cadascun dels períodes. 

 

Si el valor dels maxímetres no supera el valor de la potència contractada, no es facturaran excessos. En canvi, si el valor dels maxímetres sí que supera el valor de la potència contractada a algun dels períodes, s’aplicarà una fórmula de penalització. 

PER QUÈ S’HA MODIFICAT EL MEU PREU? M’HEU PUJAT/BAIXAT EL PREU?

Convençuts d’aplicar el nostre model de transparència i coherència, hem aplicat els següents criteris: 

 

 • No hem tocat el nostre preu base i tampoc hem pujat el nostre marge. 
 • Al nostre preu base, li hem aplicat els valors dels peatges i càrrecs publicats al nou Reial Decret. Si tenies un preu a 2.0A, ara tens un preu o tres preus, i el cost final del nostre preu base seguirà sent el mateix. 
 • La part regulada dels preus sí que s’ha modificat, igual ho faran totes les comercialitzadores. Aquest punt ens afecta a tots els consumidors d’electricitat. 

 

PUC VISUALITZAR LES MEVES DADES ACTUALITZADES A LA MEVA ZONA CLIENT?

A la teva zona client tens actualitzades les dades de la teva tarifa, consums i potències des de l’1 de juny. Als períodes actuals tens les dades en funció de la regulació vigent. La resta d’informació, és la mateixa que podies consultar fins ara. 

 

COM PODRÉ VISUALITZAR AQUESTS CANVIS NORMATIUS A LA MEVA FACTURA?

Hem adaptat la factura al canvi de regulació. Els canvis que podràs visualitzar són: 

 

 • A la descripció de cada línia de la factura tant d’energia com de potència, apareix desglossat de forma separada, l’import que correspon al peatge i l’import que correspon al càrrec. 
 • Les línies de preus d’energia i potència apareixen en funció de la nova distribució (hi haurà tantes línies d’energia i tantes línies de potència com períodes correspongui) 
 • Veuràs la tarifa actualitzada en funció de la nova metodologia. 

IMAGEN 

 

L’APLICACIÓ DE LES NOVES TARIFES SUPOSARÀ ALGUN CANVI ALS COMPTADORS?

 

No està previst que la distribuïdora faci cap mena d’adaptació als comptadors. El comptador actual marcarà el tipus de facturació. Se li farà de forma telemàtica. 

S’HAURÀ DE FIRMAR UN NOU CONTRACTE AMB FC ENERGÍA?

L’aplicació de la nova estructura de peatge elèctric no comporta signar un nou contracte amb FC Energía, ja que el contracte signat segueix vigent i no patirà cap modificació. L’únic que FC Energía fa és traslladar un canvi a la normativa. 

La nova tarifa de gas

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS CANVIS NORMATIUS?

S’introdueix una nova metodologia per calcular els peatges d’accés que influeixen en la teva factura de gas. Se’t desglossarà el cost regulat de la teva factura en: Peatges i Càrrecs. Anteriorment tot era un únic preu unificat, sense saber què corresponia a què, ara ho tindràs més detallat.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE DETERMINAR I REGULAR ELS PEATGES I ELS CÀRRECS?

Els peatges estaran regulats per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC), que serà qui gestioni els imports. Els càrrecs estaran regulats pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MTERD), que serà qui gestioni aquests imports.

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS MOTIUS PELS QUE ES REALITZA EL CANVI DE NORMATIVA?

La principal raó per la que es realitza és pel compromís que tenia el govern espanyol de fixar una mitjana de 600 € anuals en les factures. Tot això de comú acord amb la Comissió Europea, la qual ha ratificat aquesta mesura i ha assegurat que es troba dins els marges de la legislació europea.

COM SE'M FACTURARÀ?

En aquesta transició de canvi de tarifa, rebràs 2 factures amb aquest canvi de peatges: La primera recollirà el teu consum fins el dia 3 de setembre, en la que s’apliquen els peatges antics. La segona t’arribarà a partir del dia 1 d’octubre, ja havent-se aplicat els nous peatges.

 

 

 

ON ES PODEN VEURE APLICATS ELS CANVIS EN LA FACTURA?

Molt senzill, a més, tindràs diferents possibilitats per comprovar aquests canvis.

 

 • En la teva tarifa d’accés apareixerà el nou peatge, el que sigui que et correspongui (RL.1, RL.2, RL.3, o RL.4)
 • En les factures posteriors a l’1 d’octubre (amb els nous peatges), veuràs que el teu preu ja està actualitzat segons els peatges existents.
 • Veuràs reflectits, en la part d’ATR o tarifa d’accés, els nous peatges i càrrecs de forma molt clara.

 

EL MEU CONSUM ARA SERÀ PER TRAMS (VALL, PLA O PUNTA) COM LA LLUM?

No. El preu del teu kWh de gas, no estarà condicionat a cap franja horària en la que consumeixis.

HAIG DE FER ALGUNA COSA AMB EL MEU CONTRACTE O FACTURES?

No, no has de fer absolutament res. La distribuïdora del teu servei i nosaltres, la teva comercialitzadora, ens encarreguem d’actualitzar totes les dades perquè l’actual Tarifa 3.1 o Tarifa 3.2, segons tinguis contractat, passi a ser una RL.1 (fins a 5.00 kWh anuals), RL.2 (Des de 5.001 a 15.000 kWh anuals) o RL.3 (des de 15.001 a 50.000 kWh anuals).

 

Puja ara la teva factura i esbrina si pagues massa de llum i gas

Deixa’ns el teu email juntament amb la teva factura, i t’enviarem un estudi comparatiu del teu consum.

Fent clic, accepto que FC ENERGÍA em faci una trucada per rebre una oferta comercial. Per a més informació o exercici dels meus consulteu la política de privacitat.

Et truquem

Deixa’ns el teu número i et truquem en menys de 24h

Genial! El teu telèfon s'ha enviat correctament. En breu rebràs la nostra trucada.
Perfecto! Tu factura ha sido enviada correctamente.

Te enviaremos la respuesta en un plazo de 24 horas.